Įstatai
 

 


BENDROSIOS  NUOSTATOS

DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

DRAUGIJOS  NARIAI, JŲ  TEISĖS,  PAREIGOS

STOJAMŲJŲ  ĮNAŠŲ  IR  NARIO  MOKESČIO  MOKĖJIMO  TVARKA

DRAUGIJOS  NARIŲ  SUSIRINKIMAS

DRAUGIJOS  VALDYMO  ORGANAI

DRAUGIJOS  REVIZIJOS KOMISIJA. LĖŠŲ  IR  PAJAMŲ  NAUDOJIMO  IR
DRAUGIJOS  VEIKLOS  KONTROLĖS  TVARKA


DOKUMENTŲ  IR  KITOS  INFORMACIJOS  APIE  DRAUGIJOS  VEIKLĄ PATEIKIMO
NARIAMS  TVARKA


PRANEŠIMAI  IR  SKELBIMAI

ĮSTATŲ  KEITIMO  TVARKA

DRAUGIJOS  VEIKLOS  LAIKOTARPIS

DRAUGIJOS  NUOSAVYBĖ  IR  LĖŠOS

DRAUGIJOS  VEIKLOS  PERTVARKYMAS, PABAIGA

*****

Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija įstatų pakeitimai apsvarstyti ir priimti visuotiniame Draugijos susirinkime 2004 metų kovo 19 dieną. 

Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugijos
Pirmininkas                            
                             prof. habil.dr. Vytautas Jonas Triponis

2004 m. kovo 22 d.
Vilnius


2004 - 2009 Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija, kodas 191954296.
  
Banko sąskaitos paramai Nr. LT477044060004019805, AB SEB bankas, banko kodas 70440

 
> >