Įstatai
 

 

 

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 

8.  Skatinti kraujagyslių ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo progresą Lietuvoje.

9. Moksliškai tirti sergamumą kraujagyslių ligomis, apibendrinti chirurginio ir endovaskulinio gydymo rezultatus, nustatyti optimalius diagnostikos ir gydymo metodus, platinti šių darbų rezultatus tarp kraujagyslių chirurgų bei kitų specialybių gydytojų.

10. Rengti konferencijas, seminarus, paskaitas ir praktinius darbus, skirtus kraujagyslių ligų specialistams šviesti ir lavinti.

11. Rengti interdisciplininio pobūdžio mokslines-praktines konferencijas bei praktinius mokymus kartu su chirurgais, anesteziologais, radiologais, neurologais, dermatologais, diabetologais ir bendrosios praktikos gydytojais.

12. Visą mokslinę ir mokomąją medžiagą spausdinti ar kitokiu būdu platinti tarp draugijos narių ir kitų specialybių gydytojų. Skelbti Lietuvoje ir užsienyje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose savo darbus.

13. Palaikyti ryšius su Lietuvos medicinos draugijomis, kurių veikla susijusi su kraujagyslių ligomis sergančių ligonių gydymu ir moksliniais tyrimais.

14. Palaikyti ryšius su Europos ir kitų žemynų kraujagyslių chirurgijos draugijomis, keistis informacija, dalyvauti jų rengiamose konferencijose, mokslinėse ir mokomosiose programose, kviesti užsienio kraujagyslių chirurgus ir mokslo srityje dirbančius draugijų narius į Lietuvos kraujagyslių chirurgų organizuojamas konferencijas ir kitus mokslo ir mokomuosius renginius.

15. Kaupti  finansinius resursus mokslo ir mokymo renginiams finansuoti bei Draugijos narių tobulinimuisi ir jų mokslo darbams paremti. Nuolatos ieškoti rėmėjų ir labdaros teikėjų.

16. Padėti spręsti ginčus, kylančius diagnozuojant ir gydant kraujagyslių ligas. Sudaryti ekspertų komisijas, teikti ligonių kasai pasiūlymus ir rekomendacijas dėl gydymo įkainių ir vaistų bei medicinos priemonių įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

17. Reikšti savo pastabas ir teikti rekomendacijas dėl kraujagyslių chirurgijos dėstymo aukštosiose mokyklose, dalyvauti sudarant rezidentų rengimo programą.

18. Rekomenduoti savo narius aukštesnei kvalifikacijai gauti.

19. Ginti Draugijos narių profesines teises ir garbę.

20. Įstatymo ribose užsiimti visa kita veikla, kuri tarnautų sėkmingam Draugijos tikslų įgyvendinimui.

Atgal      Kitas


2004 - 2009 Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija, kodas 191954296.
  
Banko sąskaitos paramai Nr. LT477044060004019805, AB SEB bankas, banko kodas 70440

> >